За художника

„Богато надареният Павел Вълков, един от пионерите на нашата съвременна графика, беше не само много добър, искрен и последователен художник – той съчетаваше в своята светла личност още и големите качества на един истински добър и морално изграден човек.“

Проф. Веселин Стайков