Биография

Павел Вълков е роден  в град Бургас на 19 септември 1908 година.  Завършва Художествената академия в София през 1936 г. – Живопис при проф. Никола Маринов и факултативно Графика при проф. Васил Захариев.

През 1953 г. е става редовен доцент във Висшия институт за изобразилтено изкуство „Николай Павлович“ в София. Умира в разцвета на своята творческа зрелост през 1956 г. в София.

За него проф. Веселин Стайков пише:
„Богато надареният Павел Вълков, един от пионерите на нашата съвременна графика, беше не само много добър, искрен и последователен художник – той съчетаваше в своята светла личност още и големите качества на един истински добър и морално изграден човек.“