Изложби

Първата известна изява на Павел Вълков датира още от времето на неговото обучение в Художествената академия  – през 1934 година той участва в регионалната изложба в Бургас.
Самостоятелни изложби художникът има през 1937 г.  в Бургас, през 1938 г.  в Пловдив, през 1939 г.  в  София и в Казанлък, през 1940 г. отново – Бургас, през  1941 г. в Силистра, пред 1943 г. в Русе и през 1947 г. в София.

Павел Вълков участва във всички общи художествени изложби през периода, а също и в международни изложби в Будапеща, Братислава, Виена, Венеция, Дрезден, Прага, Варшава и Москва, изложби се орагнизират също в Китай и Индия.

През 2008 г. в галерията на Групата на бургаските худжоници с изложба е отбелязана 100-годишнината от рождението на Павел Вълков.