Публикации

През 1968 г. излиза от печат преведената на пет езика (български, руски, английски, немски и френски) монография „Павел Вълков. Представен от Зина Строгова-Брезинска“ издателството е Български художник: